قالب وبلاگ

BRIC
Behavioral Research Information Center " مرکز اطلاعات تحقیقات رفتاری 
لينک دوستان
چت باکس


[ یکشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۳ ] [ 8:5 ] [ مدیر گروه ]
 80 درصد از نفرات اول كنكور دانشگاهها و نفرات اول تا سوم المپيادهاي ايراني (در ده سال گذشته) از كشور مهاجرت كرده اند و از تعداد 175 نفر كه مدال هاي گوناگون دريافت كرده اند، اكثر آنها در كشور نيستند. صندوق بين المللي پول، ايران را جزء كشورهايي كه بيشترين فرار مغزها را به خود اختصاص داده مي داند. و به همين خاطر تاوان سنگيني پرداخته ايم. براي نمونه در سال 1378، به طور متوسط روزانه 15 كارشناس ارشد و 2 تا 3 پزشك از كشور خارج شدند كه كلاً 40 ميليارد از اين بابت خسارت ديديم، كه اين رقم حدود 2 برابر صادرات نفتي و غيرنفتي سالا نة كشور است.

[ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 10:4 ] [ مدیر گروه ]
دكتر احمد آقازاده، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي:

 72 درصد برگزيدگان ايراني المپيادها جذب دانشگاه هاي آمريكا شده اند، به طوري كه در سال 1380، 90 نفر از 125 نفر برگزيدگان المپيــــاد هاي دانش آموزي و دانشجوئي ايران به آمريكا رفتند.

[ سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 10:4 ] [ مدیر گروه ]
3 ميليون مهاجر ايراني به ترتيب 1/2 ميليون نفر در آمريكا، 200 هزار نفر در كانادا، 180 هزار نفر در انگليس، 110 هزار نفر در آلمان، 100 هزار نفر در فرانسه، 90 هزار نفر در سوئد، 70 هزار نفر در استراليا،  100 هزار نفر در فرانسه، 90 هزار نفر در سوئد، 70 هزار نفر در استراليا، 30 هزار نفر در هر كدام از كشورهاي تركيه، اتريش و ايتاليا، 10 هزار نفر در يونان، 5 هزار نفر در هر كدام از كشورهاي بلژيك، نروژ و اسپانيا و بقيه در كشورهاي همساية ايران و يا در كشورهاي ديگر ساكن اند.

[ پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 10:5 ] [ مدیر گروه ]
3 ميليون مهاجر ايراني به ترتيب 1/2 ميليون نفر در آمريكا، 200 هزار نفر در كانادا، 180 هزار نفر در انگليس، 110 هزار نفر در آلمان، 100 هزار نفر در فرانسه، 90 هزار نفر در سوئد، 70 هزار نفر در استراليا،  100 هزار نفر در فرانسه، 90 هزار نفر در سوئد، 70 هزار نفر در استراليا، 30 هزار نفر در هر كدام از كشورهاي تركيه، اتريش و ايتاليا، 10 هزار نفر در يونان، 5 هزار نفر در هر كدام از كشورهاي بلژيك، نروژ و اسپانيا و بقيه در كشورهاي همساية ايران و يا در كشورهاي ديگر ساكن اند.

[ پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 10:5 ] [ مدیر گروه ]
گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک، انقراض مطلق نخبگان

بررسی درس ریاضی تخصصی در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک، نشان می دهد در سالهای اخیر، تقریبا با انقراض مطلق نخبه گان روبرو بوده ایم. زیرا در بین داوطلبان سه ساله اخیر کنکور در دولت دهم، تنها 122 نفر توانسته اند نمره بالای 90 درصد صحیح را کارنامه کنکور خود برای درس ریاضی، ثبت کنند. در حالی که این تعداد در دوره دولت نهم، بیشتر از این بود (290 نفر) و در دوره دولت هشتم، اندکی آبرومندتر بوده است. (648 نفر)
انقراض نخبه گان ریاضی، تنها مشکل این گروه نبوده، بلکه بررسی ها نشان می دهد بیش از یک چهارم کسانی که در این گروه آزمایشی مجاز به حضور در دانشگاه شده اند، اصلا ریاضی بلد نیستند و نمره ریاضیات آنها، زیر صفر بوده است. (25.77 درصد)
اکثر گروهی که در این درس، مجاز به حضور در دانشگاه تشخیص داده شده اند، بین 49 تا صفر درصد نمره را کسب کرده اند و اگر 50 درصد پاسخ صحیح را ملاک متوسط بودن دانشجویان ورودی به دانشگاه از این درس بدانیم، قطعا سطح عمومی دانشگاه هایی که این داوطلبان انتخاب کرده اند از سطح متوسط، بسیار پایین تر است. در جدول زیر، نمرات مربوط به این درس در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک آمده است:


جدول سه: بررسی نمرات داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک در درس ریاضی اختصاصی در سالهای 81 تا 91

نمرات و نفرات قبول شده

دولت‌هشتم 81-84

دولت نهم 85-88 دولت دهم 88-91 مقایسه ابتدا تا انتهای دوره 81-91
  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
زیر صفر درصدپاسخ صحیح 1012 0.3 97983 14.81 132163 25.77 131151 25.47+
زیر50 درصدصحیح 303185 89.2 639549 96.6 503363 98.2 200178 9+
بالای 90درصد صحیح 648 0.2 290 0.04 122 0.02 526- 0.18-

 

کاهش تعداد نخبگان راه یافته به دانشگاه که از این درس نمره بالای 90 درصد قبولی را کسب کرده اند، تنها مشکل این گروه نیست. بلکه آمارها نشان می دهد به نحو محسوسی میانگین درصد پاسخهای صحیح کلیه داوطلبان در دوره دولت دهم، نسبت به دولت هشتم، کاهش یافته است. به صورتی که در بالاترین میزان اختلاف، در دوره دولت هشتم، میانگین پاسخهای صحیح به این درس، 33.4 درصد بوده است ولی در کمترین حد نمرات قابل قبول و صحیح این درس در دولت دهم، میانگین نمره شرکت کنندگان در کنکور تنها عدد 6.6 درصد پاسخهای مورد قبول مشاهده می شود. یعنی در دوره دولت دهم، یک سال بود که قبول شدگان دانشگاه از گروه آزمایشی ریاضی، به درس ریاضی مخصوص خود، به طور متوسط تنها 6.6 درصد پاسخ صحیح داده بودند و نزدیک به 94 درصد پاسخهای همگی، باطل اعلام شده است. در این جدول، میانگین نمرات درس ریاضی در این گروه آزمایشی در سه دولت اخیر بررسی شده است:


جدول چهار: میانگین نمرات درس ریاضی در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک

دوره

سال

میانگین درصدپاسخ صحیح

درصد میانگین دوره

اختلاف با دوره قبل

دولت هشتم

81

33.4

27.78

#

 

82

30

 

 

 

83

24.6

 

 

 

84

23.1

 

 

دولت نهم

85

11.9

12.5

15.28-

 

86

15.47

 

 

 

87

12.69

 

 

 

88

10

 

 

دولت دهم

89

6.6

7.9

4.6-

 

90

7.1

 

 

 

91

10

 

 

ابتداتا انتهای دوره

#

#

#

19.88-

[ چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 9:42 ] [ مدیر گروه ]
نسل رو به انقراض نخبگان
برای مقایسه ساده تر وضعیت قبول شدگان کنکور در خلال سالهای مورد مطالعه، سه محور برای توصیف این پذیرفته شدگان، مد نظر قرار گرفت. در محور اول، تعداد قبولشدگان با نمره زیر صفر هر درس در کنکور، محاسبه شد. در محور دوم، تعداد قبولشدگان با نمره زیر ٥٠٪ در هر درس، مطالعه شد و در محور سوم، وضعیت نخبگان یعنی قبول شدگانی که توانسته اند تستهای مربوط به درس مورد نظر را در کنکور با نمره بالاى ٩٠٪ علامت بزنند، توصیف شد. بررسی های ابتدایی نشان می دهد در سالهای اخیر، افزایش غیر قابل باور ورودیهاى دانشگاهها با نمرات زیر صفر و زیر ٥٠٪ باعث شده تا در سر دیگر طیف، یعنی ورود داوطلبان با نمرات بالای 90 درصد (نخبه گان) با کاهش چشمگیر مواجه شود. به بیان دیگر، بیشینه جامعه دانشگاهی سالهای اخیر را کسانی می سازند که درسهای مورد مطالعه این پژوهش را با نمرات زیر 50 درصد و یا کمتر از 0 درصد، پاس کرده اند. قطعا در صورت ادامه این روند، آثار مخرب آن در سالهاى آینده چهره خود را در افت فاحش سطح علمی دانشگاه ها نشان خواهد داد. قطعا نمی توان گفت افت سطح نمرات بچه های مردم در کنکور، تقصیر دولت است، ولی واضح است مسئولیت راه دادن کسانی که حداقل های لازم را ندارند به عنوان دانشجو در دانشگاه مستقیما بر عهده دولت نهم و دهم و سیاستهای انبساطی در زمینه افزایش کمی تعداد دانشجویان، بدون توجه به کیفیت دانش آنهاست.
این محاسبات در حالی صورت می گیرد که آمار نشان می دهد تعداد دانشجویان ورودی به دانشگاه در دوره منتهی به سال 91 سالانه به صورت فزاینده ای افزایش داشته است و از دولت هشتم که تعداد 970 هزار و 131 نفر به دانشگاه رفته اند (سالانه به طور متوسط ورودی 242 هزار و 532 دانشجو) در دولت نهم به یک میلیون و 889 هزار و 921 نفر تبدیل شده (با متوسط ورودی سالانه 472هزار و 480 دانشجو)و در سه ساله دولت دهم نیز این رقم به یک میلیون و 714 هزار و 410 نفر رسیده است. (متوسط ورودی سالانه دانشجو= 571 هزار و 470 نفر)
در این مطالعه، به دلیل گستردگی رشته ها و تنوع گروه های آزمایشی داوطلبان، فعلاً به عنوان  نمونه  دو دروس عمومى ادبیات و معارف اسلامی و یک درس اختصاصى از هر گروه آزمایشى بررسی شده است. منبع تمامی این آمار، کتب کارنامه کنکورسراسرى چاپ سازمان سنجش است.

[ شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 9:42 ] [ مدیر گروه ]
قهرمان رشته پاور لیفتینگ آسیا دستفروشی می‌کند. دارنده مدال برنز کشتی آزاد جهان، در خیابان سمبوسه می‌‌فروشد. مربی تیم ملی کریکت ایران کنار خیابان بنزین می‌فروشد. قهرمان المپیک سال ۲۰۱۳ کنار خیابان سیگار می‌فروشد.
http://30na.persianfun.info/img/93/8/30na/dastforoosh/1.jpg
خبرگزاری "مهر" یک‌شنبه ۱۱ آبان در گزارشی نوشت امید ستایش‌پور متولد ۱۳۶۶ از قهرمانان رشته پاور لیفتینگ است که مدال‌های زیادی از بازی‌های کشوری و آسیایی در کارنامه خود دارد، اما به دلیل بی مهری مسئولان، برای گذاران زندگی مجبور به دستفروشی در کنار خیابان شده است.

http://30na.persianfun.info/img/93/8/30na/dastforoosh/2.jpg
امید ستایش‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره روزی گفته که ماموران در خیابان خیام قزوین ضمن توهین به وی بساطش را جمع کرده و با خود برده بودند، و در مقابل ادعایش که از قهرمانان کشور است، ماموران با تمسخر گفته‌اند مدال که برایت نان و آب نمی‌شود.

http://30na.persianfun.info/img/93/8/30na/dastforoosh/3.jpg
این فرد که در دزفول کنار خیابان سمبوسه می‌فروشد، مجتبی مرادی است که در سال ۱۳۹۰ در مسابقات کشتی آزاد جهان موفق شد مدال برنز را به دست بیاورد.

http://30na.persianfun.info/img/93/8/30na/dastforoosh/4.jpg
مجتبی مرادی درباره اردوهای تیم ملی کشتی گفته «برای اعزام در هر یک از اردوهای تیم ملی به تهران حداقل دو میلیون ریال باید هزینه کنم.» مجتبی مرادی گفته: «من و برادر دانشجویم برای تامین مخارج زندگی در میدان بار فروشان دزفول سمبوسه فروشی می‌کنیم».

http://30na.persianfun.info/img/93/8/30na/dastforoosh/5.jpg
به گزارش خبرگزاری مهر، این فرد که در نیک‌شهر سیستان و بلوچستان کنار خیابان در بطری بنزین می‌فروشد، محمد یوسف رئیسی، کاپیتان سابق تیم ملی کریکت بزرگسالان ایران و سرمربی تیم ملی کریکت ایران است.

http://30na.persianfun.info/img/93/8/30na/dastforoosh/6.jpg
محمد یوسف رئیسی به خبرگزاری مهر گفته: «ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۸۶، ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ کریکت ﺯﯾﺮ ۱۷ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎل‌های ۲۰۰۸ ﻭ ۲۰۰۹ ، ﺍﺧﺬ ﻣﺪﺭﮎ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﮐﺮﯾﮑﺖ ﺩﺭﺟﻪ یک ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۱ از ﮐﺸﻮﺭ ﺳریلانکا و کاپیتانی تیم ملی بزرگسالان کشور از جمله افتخاراتی است که برای من باعث عزت شد، اما آب و نان نداشت.»

http://30na.persianfun.info/img/93/8/30na/dastforoosh/7.jpg
این فرد که در خیابان‌های برازجان کنار خیابان فلافل می‌فروشد، صادق پاکدامن، عضو تیم ملی نجات غریق ایران است که در مسابقات جهانی "ادلاید" مدال طلای این رشته را بر گردن آویخت.

http://30na.persianfun.info/img/93/8/30na/dastforoosh/8.jpg
به گزارش سایت "فرارو"، صادق پاکدامن پس از مصدومیت مورد حمایت قرار نگرفت و اکنون برای گذران زندگی فلافل فروشی می‌کند.

http://30na.persianfun.info/img/93/8/30na/dastforoosh/9.jpg
صادق پاکدامن درباره اردوهای تیم ملی گفته: «برای اعزام در هر یک از اردوهای تیم ملی حداقل باید مبلغی در حدود پنج میلیون ریال هزینه کنم که این مبلغ را از همین شغل به دست آورده و در اردوها هزینه می‌کنم.»

http://30na.persianfun.info/img/93/8/30na/dastforoosh/10.jpg
صادق پاکدامن چندین مقام قهرمانی کشور و مدال طلای جهانی در رشته نجات غریق را دارد.

http://30na.persianfun.info/img/93/8/30na/dastforoosh/11.jpg
این فرد که در تبریز کنار خیابان سیگار می‌فروشد، سجاد پیرآقا یارچمن، قهرمان المپیک سال ۲۰۱۳ است.

http://30na.persianfun.info/img/93/8/30na/dastforoosh/12.jpg
سجاد پیرآقا یارچمن در المپیک ناشنوایان ۲۰۱۳ توانست مدال نقره پرتاب دیسک رشته‌ی دو میدانی را برای تیم ملی ایران کسب کند.

http://30na.persianfun.info/img/93/8/30na/dastforoosh/13.jpg
سجاد پیرآقا یارچمن به رسانه‌های ایران گفته: «من پرچم ایران را در المپیک به اهتراز در آوردم و برای این مملکت افتخارآفرينی کردم اما کسی از من تقدیر نکرد.»

http://30na.persianfun.info/img/93/8/30na/dastforoosh/14.jpg
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این فرد فرشاد درکه، قهرمان ﮐﯿﮏ ﺑﻮﮐﺲ ایران است که حالا "ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺯﯾﺮ ﺳﯿﻨﮏ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﯽ" است.

http://30na.persianfun.info/img/93/8/30na/dastforoosh/15.jpg
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حکم قهرمانی جهان فرشاد درکه در سومین دوره فستیوال هنرهای رزمی در سال ۲۰۱۲ صادر شده است. بنا بر این گزارش، پس از قهرمانی، او مدت‌ها کارتن‌خواب بوده است.
[ شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 9:5 ] [ مدیر گروه ]

 Calling Papers for Volume-4 Issue-10 
 Paper Submission Last Date is March 05, 2015 | Publication Date is March 10, 2015 
 An ISI Indexed & Approved ISO Certified International Journal 
 Published By: Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication Pvt. Ltd. 
 (For All Engineering Branches) 

Student/ Scholar/ Researcher/ Scientist,
International Journal of Innovative Technology and Exploring EngineeringTM (IJITEE) is an academic Online Open Access Peer Reviewed ISI Indexed & Approved ISO 9001:2008 Certified Trade Marked International Journal which is approved by National Science Library (NSL), National Institute of Science Communication And Information Resources (NISCAIR), Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi, India. IJITEE is indexed by more than 31 International bodies. IJITEE is peer reviewed online journal with a key objective to provide the academic and industrial community a medium for presenting original cutting edge research related to computational intelligence and its applications which gains a foot hold in India and opens to the world. It aims to promote the integration of Computer Science and Engineering, Information Technology, Electrical and Electronics Engineering, Electronics and Telecommunication, Mechanical Engineering, and Civil Engineering. Submitted papers will be reviewed by core committees of IJITEE.

To bridge the gap of users who do not have access to major databases where one should pay for every downloaded article; this online publication platform is open to all readers as part of our commitment to global scientific environment. IJITEE is publishing articles for more than 75 Countries.
 

Impact Factor: 1.275 (Year 2014) | 1.177 (Year 2013) 0.512 (Year 2012) 0.211 (Year 2011) click for more details
Registration No.: 65021/BPL/CE/12
ISSN: 2278-3075(Online) 
Published By: Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication Pvt. Ltd. 
Frequency: 12 Issue per year (Monthly) 
Global Directory Partner: BEIESP (A Key for Dedicated Services) 
Website: www.ijitee.org
Send your paper at E-mail: submit@ijitee.orgijiteej@gmail.com (It is mandatory to send your paper in both email address)

Receiving Papers for: Volume-4 Issue-10 
Last Date of Paper Submission: March 05, 2015 
Date of Publication: March 10, 2015 (Monthly)
Under Publish: Volume-4 Issue-10, March 10, 2015
Published: Volume-4 Issue-9, February 10, 2015

Why IJITEE:
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) is an Online Open 'Right to USe' Peer Reviewed ISI Indexed & Approved ISO 9001: 2008 Certified Trade Marked International Journal. You can select this journal to publish your articles due to following reasons:

 1. Published By Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication Pvt. Ltd.
 2. IJITEE is an ISI Indexed & Approved International Journal.
 3. Impact Factor of IJITEE is 1.276 (Year 2014)
 4. IJITEE is an ISO 9001:2008 Certified International journal
 5. IJITEE is approved by 'Directory of Reserach Journal Indexing'.
 6. IJITEE is a Trade Marked Journal.
 7. IJITEE is Approved by 'International Universal research in Sciences'.
 8. IJITEE is indexed by Google Scholar, DOAJ, Open J Gate, Yahoo, New Jour, get CITED, Digg, UK Index, i Submit, and many more. 
 9. Global Directory Partner of IJITEE are ‘BEIESP’. BEIESP is a key for dedicated services in the Global Network.
 10. IJITEE is an Online Open 'right to use' Peer Reviewed International Journal.
 11. IJITEE is approved by National Institute of Science Communication and Informational Resources (NISCIR), Dehli, India.
 12. IJITEE is approved by Govt. of Madhya Pradesh, India
 13. IJITEE is awarded by an ISSN.
 14. IJITEE does not compromise with quality of research.
 15. IJITEE publish articles for more than 75 Countries.
 16. IJITEE is most popular International Journal in the Asia.
 17. One paper is reviewed by 05 reviewers (02 from India, and 03 from out of India) which average reviewed value defines the status of the paper.
 18. Submitted paper in the IJITEE is reviewed within 03 days.
 19. Author can download their full length paper from the website at any time.
 20. Authors May be received Publication Certificate and Invoice Letter within 03 days after the date of publication.
 21. Authors query is resolved within 24 hours.

For more details, Please goto website www.ijitee.org
Editor In Chief
International Journal of Innovative Science and Modern Engineering 
Website: www.ijitee.org 
E-mail: submit@ijitee.orgijiteej@gmail.com
Cell No: +91-9669981618WhatsApp: +91-9669981618Viber: +91-9669981618 

 

[ جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 21:1 ] [ مدیر گروه ]
مهاتیر کوچکترین عضو خانواده ۱۱ نفره ای بود که شغل معلمی پدرش، تکافوی برآوردن آرزوی پسرش مهاتیر جهت خریدن دوچرخه برای رفت وآمد به دبیرستان را نمیکرد. بنابراین مهاتیر جهت برآورده نمودن آرزویش، شروع به فروختن موز در خیابان بعد از اتمام اوقات مدرسه نمود.
درکشوری با مساحت ۳۲۰۰۰۰ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۲۷ میلیون نفر واقع در جنوب غرب آسیا که شغل اکثر مردمانش کشاورزی در مزارع موز، آناناس وکائوچو و یا صید ماهی بوده و تا قبل از سال ۱۹۸۱ اکثراً در روستاها و جنگلها و در پائین ترین سطح امکانات زندگی می‌کردند و درآمد سرانه هر نفر، کمتر از ۱۰۰ دلار بود و مناقشات و جنگهای مذهبی ناشی از وجود ۱۸ دین و مذهب و نژاد، کشور را بشدت نا امن نموده بود خداوند شخصی را بعنوان هدیه برایشان فرستاد که کسی نبود به جزء mahadir bin mohamat یا همان مهاتیر محمد که تمام دنیا او را با این نام می‌شناسند و به او احترام می‌گذارند. ماهاتیر محمد کسی بود که مالزی امروز، به پایه ی نظریات و تلاش های وی شکل گرفت!
با هم ببینیم نتایج کار این بزرگ مرد مالزیایی را!

 

[ جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 22:12 ] [ مدیر گروه ]
کشوری که توسط یه موز فروش ظرف مدت کمتر از ۲۰ سال متحول شد و الان جزو ۱۰ کشور صنعتی جهان قرار گرفته!
همه ی ما به یاد داریم زمانی رو که یکی از وزاری این کشور در خاطره ای می گفت که در زمان های گذشته در قالب هیئت تجاری به ایران آمده بود و در آن سفر آرزو می کرده روزی مالزی نیز چون ایران درشاهراه توسعه قراربگیرد !
یادآوری این خاطره، و همچنین این خبر باورنکردنی که یک هواپیما توانست از مبدا مالزی به مقصد خودش برسد بدون اینکه در طول مسیر گم شود! بهانه ی خوبی به هیئت تحریریه ی لاپلاس داد تا در این پست، با هم نگاهی به امروز مالزی و جاذبه های گردشگری آن بیندازیم و ببینیم که چطور یک موز فروش یا همان ماهاتیر محمد، مالزی را در کمتر از ۲۰ سال، مالزی کرد!
سکانس اول: مالزی قبل از ماهاتیر محمد

[ جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 22:11 ] [ مدیر گروه ]
[ جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 22:10 ] [ مدیر گروه ]
 

مقاله های پژوهشی

سامانه فعال‌ساز مغزی و سامانه مهاری مغزی در اختلال شخصیت مرزی PDF XML
تورج هاشمی, آیدا عبداله زاده جدی, Touraj Hashemi, Ayda Abdollahzadeh- Jeddi 157-165
اثربخشي مديريت استرس به روش شناختي- رفتاري بر کاهش اضطراب، استرس و افسردگي زنان سرپرست خانوار PDF XML
مجتبی حبیبی, نيکزاد قنبري, ابراهيم خدايي, پرستو قنبري, Mojtaba Habibi, Nikzad Ghanbari, Ebrahim Khodaei, Parasto Ghanbari 166-175
تأثیر آموزش شناختی- رفتاری رابطه مادر و کودک بر کاهش علایم وسواسی جبری کودکان PDF XML
فرزانه عباسی, محمدرضا عابدي, فرشته شکیبایی, سید محمد مسعود ازهر, مجتبی رحیمی, Farzaneh Abbasi, Mohammadreza Abedi, Fereshteh Shakibaei, Seyed Masoud Azhar, Mojtaba Rahimi 176-184
ارزیابی ساختار عاملی مقیاس سبک‌های عاطفی در دانشجویان PDF XML
حسین کارشکی, Hossein Kareshki 185-195
مقایسه کارکردهای اجرایی بین سوء مصرف‌کنندگان هروئین، تحت درمان با متادون و هنجار PDF XML
کمال مقتدائی, مهرداد صالحی, حمید افشار, مهشید تسلیمی, آسیه ابراهیمی, Kamal Moghtadaie, Mehrdad Salehi, Hamid Afshar, Mahshid Taslimi, Asieh Ebrahimi 196-207
اثربخشی برنامه رایانه یار آموزش حافظه کاری بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان با اختلال ریاضی PDF XML
سکینه سلطانی کوهبنانی, حمید، علیزاده, ژانت هاشمی, غلامرضا صرامی, ساجده سلطانی کوهبنانی, Sakineh Soltani, Hamid Alizadeh, Janet Hashemi, Gholamreza Sarami, sajedeh soltani 208-218
روابط دروني طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه و صفات شخصيت PDF XML
حمید بهرامی‌زاده, هادی بهرامی احسان, Hamid Bahramizadeh, Hadi Bahrami- Ehsan 219-227

موضوعات مرتبط: مقاله ومجلات علمی پژوهشی، مجلات علمی scientific journals، مقاله علمی پژوهشی
[ دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 5:48 ] [ مدیر گروه ]
 

Determining Sample MORGAN Table تعيين تعداد نمونه با جدول مورگان

 

جدول مورگان بر اساس يك فرمول خاص تهیه شده و میتوانید با داشتن حجم جامعه ، مقدار نمونه لازم را بدون استفاده از فرمول، از این جدول معلوم کنید.براي دانلود فايل Pdf آن از لينك زير استفاده كنيد.

جدول كرجسي و مورگان براي تعيين حجم نمونه 


موضوعات مرتبط: نمونه و روش نمونه گیری
[ سه شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۳ ] [ 21:23 ] [ مدیر گروه ]
[ سه شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۳ ] [ 19:13 ] [ مدیر گروه ]
 

جزوه آموزش کامل کار با نرم افزار اموس

جزوه آموزش کامل کار با نرم افزار اموس به صورت کاملا مصور در زمينه بکارگيري مدل معدلات ساختاري و آزمون هاي برازش طراحي شده است. کتاب آموزشي اموس AMOS توسط آقاي فریمانه نوشته شده است است. بهتر است

کتاب آموزش تصويري نرم افزار ليزرل براي انجام معادلات ساختاري توسط آرش حبيبي نوشته شده و. جزوه آموزش ليزرل را نيز دانلود کنيد.

 

دانلود جزوه تصويري آموزش کامل اموس , amos

 


موضوعات مرتبط: مدل سازی مدل یابی، شبکه های اجتماعی تحلیل شبیه سازی Social simulat، مدل آماری مدل سازی نظریه برازش مدل
ادامه مطلب
[ شنبه بیستم دی ۱۳۹۳ ] [ 20:42 ] [ مدیر گروه ]
 

 

 

 

مقالات تخصصی اختلالات یادگیری

  کلیک و دانلود

برای همکارای عزیزی که مقالات فارسی خواستند

 


موضوعات مرتبط: مقاله ومجلات علمی پژوهشی، مجلات علمی scientific journals، مقاله علمی پژوهشی
[ شنبه بیستم دی ۱۳۹۳ ] [ 3:13 ] [ مدیر گروه ]

ضریب هوشی 84 برای ایرانی ها

http://www.bultannews.com/fa/news/37567

 

دکتر شهرام یزدانی

اعلام میانگین ضریب هوشی 84 برای ایرانی‌ها، سبب تعجب بسیاری از نخبگان ایران گردید. عده‌ای با انکار این آمار درصدد اعتراض به آن برآمده‌اند، اما برای اینجانب، این آمار هیچ‌گونه جای تعجبی نداشت، زیرا این موضوع را در سال  هفتاد و نه در سخنرانی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تحت عنوان نظریه "ترقیق هوشی" پیش بینی کرده بودم. در این مقاله به اختصار علل افت میانگین ضریب هوشی در کشور را بررسی خواهیم کرد و سپس به راهکارهای مقابله با این رخداد تلخ خواهیم پرداخت.
ضریب هوشی چیست و اهمیت آن در چیست؟
ضریب هوشی یک نسبت است که از تقسیم سن عقلی بر سن تقویمی ضربدر صد به دست می‌آید. اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می‌شود ولی در بعضی مواقع در بعضی افراد سن عقلی بیشتر می‌شود که این فرد هوشی بیشتر از سایر افراد دارد.
برای به دست آوردن سن عقلی راه‌های زیادی وجود دارد و معمولا کارشناسان از تست‌های خاصی استفاده می‌کنند که جنبه‌های مختلفی مانند تشخیص الگوها، قدرت حافظه کوتاه ‌مدت، استفاده فرد از واژه‌ها، سرعت محاسبه فرد، درک روابط یا جبر، اطلاعات عمومی، محاسبات ریاضیات، درک فضایی، منطق و املا را ارزیابی می‌کند.
به این ترتیب دستیابی به میانگین ضریب هوشی بالاتر یکی از ابزار توسعه و به طور هم‌ زمان یکی از دستاوردهای مهم توسعه محسوب می‌گردد.
ضریب هوشی اقوام و ملل
مطالعات فراوانی روی تفاوت متوسط ضریب هوشی در کشورهای مختلف صورت گرفته است.
میانگین ضریب هوشی در آمریکا و انگلستان حدود 100 است. این عدد برای شهروندان ژاپنی، چینی، کره‌ای، هنگ کنگی و تایوانی 105 و برای ترکیه، کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا بین 78 و 90 و برای کشورهای آفریقایی پایین تر از صحرای آفریقا بین 65 تا 75 است. در این میان کشور ما ایران با ضریب هوشی متوسط 84 رتبه 97 را بین 185 کشور جهان دارا می‌باشد.
اما هنگامی که با تفاوت میانگین ضریب هوشی میان دو کشور یا دو نژاد مواجه می‌شویم قایل شدن به تفاوت ژنتیکی، به نوعی به معنای وجود نژاد برتر (ژن برتر) است.
جدای از عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی متعددی روی ضریب هوشی تاثیر می‌گذارد وضعیت تغذیه‌ای به خصوص در دوران کودکی، استرس‌ها و تروماهای روانی، فقر عاطفی و ارتباطی و کمیت و کیفیت تحصیلات همگی بر ضریب هوشی تاثیر می‌گذارند.
مهاجرت نخبگان و ضریب هوشی
مهاجرت انتخابی نخبگان اثری مخرب بر توسعه ملل می‌گذارد. بدیهی است که بار توسعه و پیشرفت جوامع بر دوش هوشمندان و نخبگان هر جامعه‌ای است. حال وقتی در یک جامعه شرایط به گونه‌ای باشد که نخبگان در گذر زمان آن را ترک می‌کنند، نه تنها خروج آنها مستقیماً جامعه را متاثر می‌کند، بلکه در دراز مدت، ذخیره ژنتیکی کشور را نیز فقیرتر می‌کند و در نسل‌های آتی، روند انتقال ضرایب بالای هوشی به «نسل‌های آینده» با اختلال مواجه می‌شود.
این امر در مورد کشور اسکاتلند طی بیش از نیم قرن به دقت مطالعه شده است. از اوایل قرن بیستم، هر ساله تعداد زیادی از افراد تحصیل کرده اسکاتلندی به انگلستان مهاجرت می‌کنند. درصد متوسط مهاجرت سالانه تحصیل کردگان دانشگاهی از اسکاتلند به انگلستان 17.2 درصد و ضریب هوشی متوسط این مهاجران 108.1 می‌باشد.
این موضوع سبب شده است که میانگین ضریب هوشی اسکاتلندی‌ها به طور متوسط در هر نسل یک امتیاز نسبت به نسل قبل کاهش پیدا کند و اسکاتلندی‌ها در اواسط قرن بیستم به کم‌هوش‌ترین ملت اروپایی (با میانگین ضریب هوشی 97) تبدیل شدند.
بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، ایران با ضریب مهاجرت 15 درصد، رتبه اول را در میان 61 کشور توسعه نیافته و در حال توسعه دارا می‌باشد و می‌توان تخمین زد که در طی سه دهه اخیر حداقل سه واحد از ضریب هوشی متوسط ایرانی‌ها صرفا به سبب مهاجرت کاهش پیدا کرده است.
مهاجرت نخبگان تنها سبب کاهش میانگین ضریب هوشی ملل نمی‌شود، بلکه این کشورها را از نوابغ تهی می‌سازد. با نگاهی به فهرست اسامی افرادی مانند لئوناردو داوینچی (ضریب هوشی220)، گوته(210)، پاسکال (195)، نیوتن (190)، لاپلاس (190)، ولتر (190)، دکارت (185)، گالیله (185)، کانت (175)، داروین (165)، موزارت (165)، بیل گیتس (160)، کوپرنیک (160) و اینشتین(160) به ‌سادگی درمی‌یابیم که توسعه دانش بشر در طول تاریخ بیش از هر چیز مرهون افراد نابغه می‌باشد. نوابغ همان کسانی هستند که توان حل پیچیده‌ترین مشکلات یک کشور را دارا می‌باشند و مسوولیت راهبری کشور را در وضعیت‌های بحرانی بر عهده دارند.
تاثیر نوابغ روی توسعه جوامع به حدی است که می‌توان عبارت معروف «ملتی که قهرمان ندارد، هیچ چیز ندارد» را با جمله «ملتی که نوابغ را در راس مدیریت خود ندارد، به هیچ جا نخواهد رسید» جایگزین کرد.
کنترل موالید و ضریب هوشی
بررسی‌های متعدد ارتباط بین هوش و تحصیلات و همچنین ارتباط میان تحصیلات و تبعیت از سیاست‌های کنترل موالید را به اثبات رسانده است. ضریب هوشی متوسط 20 درصد، پرهوش جامعه حدود 115 و ضریب هوشی متوسط 20 درصد، کم‌هوش جامعه حدود 85 درصد می‌باشد. اگر فرض کنیم که میزان زاد و ولد در گروه کم‌هوش جامعه تنها 30 درصد بیش از میانگین جامعه و میزان زاد و ولد در گروه پر هوش جامعه 30 درصد کمتر از میانگین جامعه باشد، میانگین ضریب هوشی نسل دوم از محاسبه زیر به دست می‌آید:
0.2×1.3×85) + (0.6x1x100) + (0.2×0.7×115) = 98.8
تحلیل فوق به خوبی می‌تواند آمار توصیفی ارایه شده از سوی نهادهای بین‌المللی را توجیه نماید، اما اصلاح این وضعیت نیازمند اتخاذ رویکردی مداخله‌ای و همه‌جانبه است. اتخاذ تمهیدات و سیاست‌های علمی برای فقرزدایی و مقابله با شکاف رو به فزونی طبقاتی، توجه به مدیریت عوامل خطرزای سلامت و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، حمایت و مدیریت علمی نخبگان و تلاش برای متوقف و معکوس نمودن سیر مهاجرت نخبگان و بازنگری علمی سیاست‌های کنترل جمعیت تنها بخشی از رژیم ‌درمانی ملتی است که به تدریج هوش خود را از دست می‌دهد. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که میانگین ضریب هوشی هر نسل 1.2 امتیاز از میانگین ضریب هوشی نسل قبل کمتر شود

[ پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 23:57 ] [ مدیر گروه ]
تئوری برآمده از داده  چیست؟ اصول کار آن کدام است؟تئوری برآمده از داده

 


موضوعات مرتبط: تحقيق كيفي Qualitative Research، روش تحقیق
ادامه مطلب
[ جمعه دوازدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 10:16 ] [ مدیر گروه ]

همکاران انجمن علمی شرکت کننده در دوره

تحلیل محتوا

یک محتوای جامع در باره مبانی نظری روش تحلیل محتوا


موضوعات مرتبط: تحلیل محتوا تحلیل مفهوم content&concept analysis
ادامه مطلب
[ پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 19:27 ] [ مدیر گروه ]
اجزای فرایند تحقیق در علوم تربیتی

فرضيه( hypotheses) در تحقیق علمی

ادامه مطلب
اهداف پژوهش
ادامه مطلب
بيان مساله در تحقیق علمی
ادامه مطلب
جامعه و نمونه در تحقیق علمی
ادامه مطلب
متغیرها و مقیاسها...2
ادامه مطلب
انواع روش تحقیق...۱
ادامه مطلب
مفهوم تحقيق مشخصات كلي تحقيق علمي
ادامه مطلب
انواع متغیرها و مقیاس‌ها
ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: روش تحقیق، جزوه روش تحقیق علمی وروش تحقیق عملی، علوم رفتاری، آموزش
[ پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 3:20 ] [ مدیر گروه ]
Non-Parametric Tests
آزمونهای ناپارا متریک

Behavioural Research Information Centre " مرکز اطلاعات تحقیقات رفتاری  ..  BehaviouraRAHMATOLLAH KHARAZMI RAHIMABADI"
Chief OF Behavioral Research Information Center
مرکز اطلاعات تحقیقات رفتاری.
رحمت اله خوارزمی رحیم آبادی
IRANEDU@GMAIL.COM   ,  SPSS3000@GMAIL.COM


l Research Information Centre " مرکز اطلاعات تحقیقات رفتاری

 


موضوعات مرتبط: آمار آزمونها روشها تحلیل تکنیک
ادامه مطلب
[ پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 0:14 ] [ مدیر گروه ]
 

طراحی شکل درست پرسشنامه برای تحلیل آماری نمونه گیری و جدول مورگان، مشکلات شایع در طراحی پرسش نامه  
2. تحلیل آماری و آزمون فرضیه‌ها٬ تکنیک‌های رایج اصول کلی آزمون فرضیه ها خلاصه دروس و فهرست مفاهیم مهم در تحلیل آماری  
3. مقدمات کار با SPSS PASW و اصول ورود و ویرایش داده ها آشنایی با نرم افزار و مقدمات کار با آن، تعریف متغیر ورود داده ها و تبدیل متغیرهای کمی به کیفی و برعکس  
4. سنجش اعتبار٬ ضریب آلفا و راه‌کارهای افزایش آن اعتبارسنجی با ضریب آلفای کرونباخ، حداقل ضریب و راه های افزایش ضریب در پیش آزمون و نمونهع گیری  
5. تحلیل عاملی٬ سنجش روایی٬ استخراج عامل و شاخص‌های آماری تحلیل عاملی با چرخش واریماکس استخراج عامل و درصد تبیین واریانس ماتریس چرخش یافته و ضرایب ویژه آزمون بارتلت و شاخص KMO  
6. آمار توصیفی٬ محاسبه شاخص‌ها و ترسیم نمودار محاسبه شاخص مرکزی، پراکندگی و مرتبط با توزیع (مد میانگین میانه، انحراف معیار، واریانس، و...( رسم نمودار  
7. بررسی نرمال‌بودن توزیع٬ آزمون کولوموگراف-اسمیرنوف آزمون KS یک نمونه ای و آزمون های نیکویی برازش  
8. آزمون میانگین یک جامعه T یک نمونه‌ای تحلیل فرضیه توصیفی، آزمون پارامتریک تفاوت میانگین یک جامعه با یک مقدار  
9. آزمون میانگین دو جامعه T دو نمونه‌ای تحلیل فرضیه تفاوتی دو نمونه٬ مقایسه تفاوت میانگین دو جامعه بر مبنای توزیع استیودنت  
10. آزمون میانگین نمونه زوجی (مقایسه زوجی) آزمون مقایسه جفتی٬ بررسی تفاوت دو نمونه وابسته٫ تحقیقات آزمایشی  
11. (ANOVA) آزمون تحلیل واریانس٬ مقایسه چند جامعه مستقل بررسی فرضیه های تفاوتی چند جامعه٬ تفسیر و تجزیه و تحلیل واریانس آزمون پس از تجربه  
12. آزمون‌های هم‌بستگی (دومتغیره) و تحلیل فرضیه‌ رابطه‌ای همبستگی اسپیرمن کندال پیرسون و سایر ضریب‌های هم‌بستگی  
13. آزمون ناپارامتریک دوجمله‌ای٬ تست فرضیه توصیفی تحلیل فرضیه توصیفی٬ نسبت موفقیت و نسبت شکست و احتمال آزمون  
14. تحلیل فرضیه توصیفی آزمون کای‌دو (Χ۲) یک نمونه‌ای آزمون کای مربع و تحلیل فرضیه توصیفی فراوانی مورد انتظار و مشاهده شده  
15. آزمون کای‌دو٬ دو بعدی٬ تحلیل فرضیه‌های تفاوتی آزمون کای مربع دو بعدی و تحلیل فرضیه تفاوتی فراوانی مورد انتظار و مشاهده شده  
16. آزمون کولوموگراف اسمیرنوف دو بعدی و من وایتنی٬ تحلیل فرضیه‌‌ی تفاوتی بررسی تفاوت بین دو جامعه و تحلیل تفاوت‌ها  
17. آزمون کروسکال والیس٬ تحلیل فرضیه‌‌ی تفاوتی نمونه‌های مستقل تحلیل فرضیه‌های تفاوتی چند جامعه مستقل و آزمون پس از تجربه  
18. آزمون‌های علامت٬ مک‌نمار و ویلکاکسون٬ تحلیل فرضیه‌‌ی تفاوتی دو نمونه‌ی وابسته آزمون مقایسه دو جفت نمونه وابسته و ناپارامترک و مقایسه و بررسی شکاف  
19. آزمون‌های فریدمن و کوکران٬ تحلیل فرضیه‌‌ی تفاوتی چند نمونه‌ی وابسته تجزیه واریانس٬ مقایسه چند نمونه وابسته و رتبه‌بندی عوامل  
20. فرضیه آماری و تدوین فرض صفر و فرض مقابل آن طریقه تحلیل این دو فرض HO , H1

موضوعات مرتبط: آمار آزمونها روشها تحلیل تکنیک، تحلیل اطلاعات آمار وspss
[ سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳ ] [ 20:57 ] [ مدیر گروه ]

آزمون مک نمار Mc Nemar Test

 
به نام خدا

آزمون مك نمار مانند آزمون علامت که قبلا مطرح شد، براي معني دار بودن تغييرات به ويژه براي طرحهاي «قبل از/ بعد از» استفاده مي شود كه در آن هر فرد يا آزمودني به عنوان گواه خود به كار مي رود و در آن يافته ها به صورت اسمي يا رتبه اي هستند. از اين آزمون براي بررسي ميزان تاثير يك «مقاله، كتاب، سخنراني، دوره آموزشي، ملاقات هاي فردي و ...» استفاده مي شود. توضیحات بیشتر در مورد ماهیت این آزمون و اینکه در نرم افزار spss چگونه آن را اجرا کنیم، در فایل آموزش که در لینک زیر موجود است، آمده است.

آزمون مک نمار و نحوه اجرای آن در نرم افزار spss


موضوعات مرتبط: آمار آزمونها روشها تحلیل تکنیک، تحلیل اطلاعات آمار وspss
[ دوشنبه هشتم دی ۱۳۹۳ ] [ 0:27 ] [ مدیر گروه ]
[ پنجشنبه چهارم دی ۱۳۹۳ ] [ 18:9 ] [ مدیر گروه ]
 

درمان مبتنی بر پذیریش و تعهد (ACT) (باتاکید بر درمان اضطراب)

درمان مبتنی بر پذیریش و تعهد (ACT) (باتاکید بر درمان اضطراب)

مدرس کارگاه: دکتر عبدالله امیدی ( روانشناس بالینی)

طول دوره: 16 ساعت – 2 روز

زمان برگزاری کارگاه: پنچشنبه و جمعه 28 و 29 آذر

هزینه: 150،000 تومان

 


موضوعات مرتبط: نظریه و نظریه ها، علوم رفتاری، روانشناسی روانشناسی اجتماعی، راهنمایی دانشجویی(پایان نامه)
[ سه شنبه دوم دی ۱۳۹۳ ] [ 9:37 ] [ مدیر گروه ]
[ سه شنبه دوم دی ۱۳۹۳ ] [ 3:17 ] [ مدیر گروه ]
[ سه شنبه دوم دی ۱۳۹۳ ] [ 1:19 ] [ مدیر گروه ]
[ سه شنبه دوم دی ۱۳۹۳ ] [ 1:18 ] [ مدیر گروه ]
 


ر
اهنمای بکارگیری آزمون های آماری در نرم افزار SPSS

 
 

[ دوشنبه یکم دی ۱۳۹۳ ] [ 13:21 ] [ مدیر گروه ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

مرکز اطلاعات تحقیقات رفتاری
Behavioral Research Information Center
BRIC "BRIC"
Religion. Value. Believe. Behavior. Generation. Gender. Knowledge. Community. Nation. People. Clothes. Culture. Behavioral Sciences. Social Psychology. Statistics. Assessment and measurement. Questionnaire. Scale. Method. Education. Women. Men. Work . Social role. Parents. Norm. R. Research دین ارزش اعتقاد رفتار نسل جنسیت دانش جامعه
ملت مردم لباس فرهنگ علوم رفتاری روانشناسی اجتماعی آمار سنجش و اندازه گیری پرسشنامه مقیاس روش آموزش زنان مردان کا ر نقش اجتماعی خانواده پدرمادر هنجار تحقیق.پژوهش
موضوعات وب
امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت